coaching grupowy/kariery

Cel

Określenie celu kariery zawodowej.
Praca na wartościach i misji.
Wsparcie w poszukiwaniu pracy.

Dla kogo

Osoby poszukujące pracy.
Nowej scieżki kariery zawodowej.
Powracające na rynek pracy.

Czas trwania

Długość procesu uzależniona od potrzeb klienta.

Grupa

8- 12
Programy otwarte.

Korzyści

Praca indywidualna i grupowa.
Korzystanie z zasobów, mądrości grupy przy jednoczesnej pracy nad swoim celem.