Coaching menedżerski dla praktyków biznesu

Cel

Zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu narzędzi coachingowych, zarządczych w biznesie.

Dla kogo

Menedżerowie.
Menedżerowie sprzedaży.
Doradcy zawodowi.
Trenerzy.

Czas trwania

100 godzin
8 dni stacjonarnych.
Praca indywidualna.
Webinary

Grupa

8-12 osób
Programy otwarte i zamknięte.

Korzyści

Umiejętności coachingowe oraz zarządcze. Praktyczna wiedza, użyteczna do pracy w biznesie.
W HR wdrażanie pracy talentów i potencjałów wewnątrz organizacji. W sprzedaży efektywne zarządzanie zespołem sprzedażowym. Kompetencje coachingowe użyteczne w biznesie. Podczas projektu uczestnik pozna swoje mocne strony i predycpozycje poprzez wykorzystanie narzędzi diagnostycznych. Otrzyma również praktyczną wiedzę z biznesu.