licencja procesu LockLuck

Cel

Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu pracy z samooceną z wykorzystaniem narzędzia LockLuck. Warsztat prowadzi Licencjonowany trener procesu LockLuck Agnieszka Czaplińska.

Dla kogo

Coache, Psycholodzy, Terapeuci

Czas trwania

16 godzin- warsztat stacjonarny, praca grupowa, 3-4 marzec 2018, Centrum Przedsiębiorczości- Smolna 4 w Warszawie.

Grupa

8- 12
Programy otwarte. Inwestycja 3600 zł brutto https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=110737

Korzyści

Poszerzysz swój wachlarz usług o pracę nad podwyższeniem samooceny. Dołączysz do grona licencjonowanych Coachów procesu indywidualnego LockLuck.