Menedżer and More

Cel

Zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania, biznes coachingu i komunikacji oraz zarządzania finansami firmy.

Dla kogo

Menedżerowie
Kandydaci na menedżerów

Czas trwania

100 godzin: 10 dni pracy grupowej, stacjonarnej
Praca indywidualna
Praca zdalna. Program OTWARTY realizowany od 28 kwietnia do 25 sierpnia 2018r. Centrum Przedsiębiorczości- Smolna 4 w Warszawie.

Grupa

8-12 osób
Programy otwarte i zamknięte.

Korzyści

Nabędzie niezbędne kompetencje do budowania i zarządzania zespołem; takie jak  komunikacyjne, zarządcze oraz coachingowe. Podczas projektu uczestnik pozna swoje mocne strony i predyspozycje poprzez wykorzystanie narzędzi diagnostycznych. Otrzyma również praktyczną i użyteczna  wiedzę z biznesu.